01.09.2011 09:13

E-KOMUNIKACE

Modul eKomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují ověření stavu pojištění, stavu kapitace a dále ověření existence smluvního zařízení dle IČP. Tento nový kanál nahradil původní funkce pro ověření stavu pojištění a stavu kapitace, které přestaly se zavedením nových webových stránek VZP fungovat. Nový kanál zatím neumožňuje ověřovat pojištěnce hromadně. Toto by mělo vyřešit až nasazení asynchronních služeb, které v budoucnu, kromě hromadného ověření kapitací, umožní také předávání souborů dávek přímo na portál VZP (modul eDavky). Pro eKomunikaci doporučujeme použití komerčních certifikátů od autorit podporovaných VZPZde můžete psát...

 

Stav pojištěnce na portálu VZP

Kontrolu lze vyvolat ručně několika způsoby:

- z menu Nástroje – Stav pojištěnce na portálu VZP

- v kartotéce pravým tlačítkem myši na vybraném pacientovi

- v identifikační kartě pacienta, záložka Pojišťovna, tlačítko „Stav pojištěnce na portálu VZP“

- kliknutím na tlačítko v panelu informací o pacientovi

- funkci lze přidat i jako ikonu do panelu nástrojů

Automatická kontrola se provádí (pokud je povolena):

- po otevření ambulantní karty

- po uložení změn v identifikaci pacienta

- po otevření žádanky

- po otevření dokladu a po uložení hlavičky dokladu

- po otevření receptu

- po otevření dokladu pro pojišťovnu

Pokud je při automatické kontrole zjištěn rozpor mezi údaji, které vrátila pojišťovna a údaji v DB Medicusu, je uživatel ihned upozorněn. Okno s upozorněním se otevře pouze jednou za zvolený časový interval, jinak je rozpor indikován v panelu informací o pacientovi. Při ukládání dokladu pro pojišťovnu se upozornění otevře vždy.

Další automatickou kontrolu stavu pojištěnce lze odložit např. z důvodu neaktuálnosti dat na serveru VZP pomocí zadání data příští kontroly v okně s upozorněním.

Lze nastavit i upozornění, že pojištěnec nebyl na serveru VZP vůbec nalezen. Pokud se při automatické kontrole z jakéhokoliv důvodu nezdaří připojení na server VZP, není uživatel upozorněn dialogovým oknem, ale pouze ikonou v informacích o pacientovi.

Automatická kontrola stavu pojištěnce je u kojenců odložena o 30 dní od data narození.

Kontrola IČP

V poukazu na ošetření/vyšetření lze automaticky kontrolovat existenci IČP žadatele (nastavení se provede v menu Konfigurace/Nastavení eKomunikace). Pokud není IČP uvedeno v seznamu okolních lékařů, nabídne program doplnění záznamu. Jestliže není IČP nalezeno ani na portálu VZP ani v seznamu okolních lékařů, pak program na tuto skutečnost uživatele upozorní.

Zobrazení o stavu pojištění v panelu informací o pacientovi

Stav je zobrazen na pravé straně v liště Informace o pacientovi.

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477