16.01.2014 14:09

Gynekologie - prevence 1.1.2014

Od 1. ledna 2014 byl pro odbornost 603 zaveden nový kód výkonu 63050 - Preventivní prohlídka gynekologem a péče s ní související. Dle vyhlášky o preventivních prohlídkách provádí registrující gynekolog výkon jedenkrát za kalendářní rok.

Nový výkon 63050 zahrnuje klinická vyšetření, kolposkopické vyšetření a odběr cervikovaginální cytologie. Tento výkon v sobě zahrnuje i všechna základní kolposkopická vyšetření a odběry cervikovaginální cytologie v průběhu roku, v němž byl vykázán. Výkonem č. 63532 - odběr materiálu z pochvy a hrdla děložního - nelze nadále vykazovat odběry za účelem cervikovaginální cytologie. Nelze kombinovat s výkonem č. 63022.

 

Dále jsou zrušeny výkony:

63051 - Preventivní prohlídka

63061 - Kolposkopické vyšetření základní

Změna je u výkonu:

63532 - Odběr materiálu z pochvy a hrdla děložního - Nelze vykázat u odběrů za účelem cervikovaginální cytologie.

Automatické nahrazení výkonu

Pro uživatele, kteří ještě v lednu vykazovali kód 63051, jsme připravili funkci, která automaticky v ambulantních dokladech vyhledá výkony 63051 vykázané od 1. 1. 2014, nahradí je kódem 63050 a dále ve stejný den odstraní výkony 63022, 63532 a 63061, které jsou již zahrnuty do kódu 63050. Tato funkce odstraní ve stejný den výše zmíněné kódy i v případě, pokud budou vykázány již s kódem 63050.

Možnost nahrazení kódů se nabídne ke spuštění po konverzi databáze při aktualizaci programu na verzi 3.11. Dále se také nabídne při přepočtu dokladů podle aktuálních číselníků.

Ve smluvních výkonech bude automaticky nahrazen kód 63051 kódem 63050.

 

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477