08.08.2016 10:48

Vykazování očkování proti pneumokokovým infekcím u osob starších 65 let od 1. 7. 2016

 

Od 1. 7. 2016 platí nové datové rozhraní 6.2.31 a s ním i související změna způsobu vykazování očkování proti pneumokokovým infekcím u osob starších 65 let.

 

Jaký vliv má nové datové rozhraní na způsob vykázání očkování proti pneumokoku?

V tuto chvíli vůbec žádný. Očkování vykazujte stále s typem úhrad D. Pro změnu DR bylo vyhlášeno přechodné období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016. To znamená, že až do 30. 9. 2016 pojišťovny přijímají i dávky v původním datovém rozhraní. Přechodná období, která jsou u takto větších změn běžná, se vyhlašují právě z důvodu, aby poskytovatelé SW měli dostatek času na potřebné úpravy a distribuci změn.

 

Co změny datového rozhraní znamenají?

Změny DR zavedly nové typy úhrad v dokladu Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP. Původní příznak D byl přiřazen jiné úhradě. Nově se pro očkování proti pneumokoku u pacientů starších 65 let bude používat příznak T.

 

Kdy bude k dispozici verze se změnou DR?

Už srpnové aktualizaci programu MEDICUS bude k dispozici úprava, která:

  1. Umožní zadat u očkování příznak úhrady T.
  2. Automaticky u všech nevyúčtovaných dokladů léčiv PNEUMO 23 a PREVENAR 13 s příznakem úhrady D nastaví nový příznak T.
  3. Vystaví dávky podle nového datového rozhraní.
  4. Pokud používáte šablony práce (tlačítka na dokladech), bude automaticky u léčiv PNEUMO 23 a PREVENAR 13 s příznakem D nastaven příznak T.

Na změnu DR tak přejdete s novou aktualizací zcela automaticky.

 

Proč nebyla změna DR zahrnuta do červencové verze?

Změna DR byla zveřejněna již ke konci června 2016. Z uvedených změn bylo zřejmé, že se dotknou především vykazování očkování. Nebylo však jasné jak přesně - jaký typ úhrady má být nově nastaven. Změna metodiky vykazování očkování, která vše upřesnila, byla zveřejněna až ke konci července, tedy v době, kdy již mnozí z Vás měli červencovou verzi nainstalovanou.

 

Více informací naleznete na webu VZP:

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477