03.10.2018 07:54

Změna metodiky očkování proti tetanu od 1. 9. 2018

MEDICUS: 

Se zpětnou platností uvolnila VZP nový metodický postup k vykazování očkování. Jedna z důležitých změn se týká očkování proti tetanu.

Při pravidelném očkování je nově nutné uvést na dokladu pro pojišťovnu ještě příznak zvýšené úhrady „Z“. Pro nepravidelná očkování je změnou kód vakcíny, kdy se již nebude vykazovat ZULP 9999914, ale standardní kód očkovací látky.

Výtah z metodiky

Pravidelné očkování/přeočkování proti tetanu – provádí se OL 0208575 VACTETA a vykazuje se:

 • 1 kód výkonu = 02105
 • 1 kód pro ZULP = 0208575 VACTETA
 • 1 kód pro příslušnou diagnózu
 • příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“

Nepravidelné očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony – vykazuje se:

 • 1 kód výkonu = 02125, pojišťovna hradí PZS
 • 1 kód ZULP = očkovací látka, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ekonomicky nejméně náročné varianty (dále jen „ENNV“) UPOZORNĚNÍ: od 1. 9. 2018 již nelze při aplikaci OL 0208575 VACTETA vykazovat kód ZULP 9999914, ale je nutné vykázat standardní kód 0208575.
 • 1 kód pro příslušnou diagnózu
 • příznak zvýšené úhrady = nevyplňuje se, tzn. jedná se o úhradu UHR1

Výjimky při vykazování provedeného očkování proti tetanu

V indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tzn. bude vykázáno:

 • 1 kód výkonu = 02105
 • 1 kód pro ZULP = 0208575 VACTETA
 • 1 kód pro příslušnou diagnózu
 • příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“, tzn. jedná se o úhradu UHR2 s nulovou hodnotou

a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10–15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

POZNÁMKA: Do vyčerpání skladových zásob, event. ukončení expirace, lze vykázat jako ZULP také OL 0083443 TETAVAX.

Změna již zadaných očkování v MEDICUSu

Zadané položky na doklady je nutné opravit. Pro vyhledání očkovaných pacientů v menu zvolte „Pojišťovna > Přehled dokladů“.

prehled-dokladu-tat

Do filtru zadejte „Období“ od 01. 09. 2018. Do položky „LP, ZP“ zapište kód 0208575. Pokud položku LP, ZP nevidíte, zobrazte si ji kliknutím na tlačítko „Zobrazit/skrýt položky“ v pravém spodním rohu. Poté aplikujte filtr. Zobrazené doklady si postupně otevřete a ke kódu OL dopište příslušnou diagnózu a příznak zvýšené úhrady ZVL=“Z“. V současné verzi programu se podle informace z číselníku automaticky založí doplatek pacienta na částku 200,43 Kč. Ten ručně přepište na 0, ať se zbytečně nezakládá do závazků pacienta. Ve verzi "Září 2018" se tento doplatek již automaticky zakládat nebude.

Pro změnu nepravidelného očkování lze použít podobný postup, jen si vyhledáte položky podle „LP, ZP“ kód 9999914 a v dokladech poté tento kód přepíšete na 0208575. Pokud máte dokladů více, je možné přes volbu „Nástroje > Servisní nástroje > Nahrazení kódu léčiva v dokladech“ provést hromadnou záměnu kódů OL.

Po dokončení změn proveďte přepočet dokladů volbou „Pojišťovna > Přepočet dokladů“. Přepočet se také automaticky nabídne při stažení aktuálních číselníků.

 

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477