06.04.2022 09:11

eOčkování

Systém eOčkování umožňuje

  • odeslat záznam o provedeném očkování,
  • opravit již existující záznam,
  • smazat chybně zadaný záznam,
  • načíst evidovaná očkování aktuálního pacienta ze SÚKLu do programu.

Aktivace eOčkování

Pokud již komunikujete se systémem eRecept, pak veškerá nastavení (přihlašovací údaje, certifikáty) jsou již zadána. Stačí tedy pouze aktivovat funkcionalitu eOčkování – v menu zvolte Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace. V otevřeném okně vlevo vyberte eRecept/eOčkování, vpravo poté zvolte Používat modul eOčkování.

Nic dalšího se již nenastavuje. Definice očkovacích látek, platných šarží, očkovacích schémat a k nim termínů jednotlivých dávek se automaticky stahují ze SÚKLu. Tyto údaje jsou pevně dané a nelze je měnit. Prohlédnout si je můžete v menu Konfigurace > Očkování. V seznamu jsou indikovány zelenou ikonou.

Záznam nového očkování

Otevřete kartu očkování (Ambulance > Očkování). Po kliknutí na ikonu „+“ nebo stisku klávesy Ins se zobrazí nové okno pro zadání očkování.

Zadejte název očkovací látky. Plný číselník zobrazíte klasicky dvojklikem nebo klávesou „F5“. Stačí zapsat část názvu a potvrdit klávesou Enter. Pokud bude existovat pouze jedna možnost, bude automaticky doplněna, případně se nabídne již vyfiltrovaný seznam. 

Po výběru vakcíny se automaticky podle pohlaví a věku pacienta zvolí příslušné očkovací schéma, je však možné si z číselníku vybrat i jinou variantu.

Následuje zadání šarže. V nabídce jsou zobrazeny pouze platné šarže pro danou vakcínu (neexspirované). Systém si dle nastavení (Konfigurace > Očkování – volba Automaticky doplňovat naposledy použitou šarži) pro danou vakcínu zapamatuje zvolenou šarži a při příštím očkování pak tuto šarži již předplní. Datum exspirace se doplní automaticky a je závislé na zvolené šarži.

Následně uživatel zadá pořadí vakcíny (nabídka je závislá na očkovací látce a zvoleném schématu). Do budoucna počítáme s určitou automatikou pro předvyplnění tohoto údaje.

Zbývá již jen zvolit místo aplikace, stranu a případně kvadrant.

Funkcionalita zadání očkování umožňuje i automatické zaznamenání výkonů a ZÚLP na doklad pro pojišťovnu. Vykázání lze potlačit zrušením volby Vykázat pojišťovně.

Po kliknutí na tlačítko Uložit a odeslat dojde k odeslání záznamu do SÚKLu a případnému vygenerování dokladu na pojišťovnu. Při úspěšném odeslání je v řádku u očkování zobrazena zelená ikona a v poli Doklad je zobrazen kód podání.

Záznam o očkování může pořídit i sestřička, která nemá přístup do SÚKLu. V takovém případě pouze klikne na tlačítko Uložit. V seznamu to bude indikováno žlutou ikonou. Lékař poté tento záznam vybere a kliknutím na tlačítko Odeslat jej odešle. Ikona se změní na zelenou.

V případě, kdy dojde při odesílání k chybě, např. je ručně zapsáno pořadí, které neexistuje či má SÚKL výpadek atp., je záznam označen červenou barvou.
 

Vlastní varianty vyúčtování a vykazování samoplátcům

 

Konfigurace > Očkování – bylo doplněno tlačítko "Varianty účtování", které umožňuje zobrazit stávající varianty vyúčtování na pojišťovnu nebo doplnit vlastní definice. Systémové varianty (označené zeleně) nelze měnit ani mazat, uživatelské varianty lze přidat, upravit i smazat. Definici variant účtování lze otevřít také přímo z okna pro zápis nového očkování (tlačítko "Definovat varianty" umístěné ve spodní části okna).

Pro založení nové šablony vyúčtování hrazeného pacientem, přidejte nový záznam a zaškrtnutím zvolte Samoplátce. Stejně jako u šablon prací používaných u dřívějšího očkování vyberte Typ:

  • D = aplikace očkování a samotná vakcína se bude sice generovat do dokladu na pojišťovnu, ale s kategorií „N“ což znamená, že tyto údaje se nebudou pojišťovně vůbec odesílat a současně se tyto položky zapíší i do závazků pacienta, aby bylo možné vystavit účtenku.
  • Z = aplikace očkování i samotná vakcína se zapíší hned do závazků pacienta, odkud lze vystavit účtenku, mezikrok s generováním dokladu na pojišťovnu je vynechán.

Při pořízení nového očkování se při výběru šablony vyúčtování označené jako Samoplátce bude místo volby Vykázat pojišťovně nabízet volba Hrazeno pacientem.

Propojení s modulem Sklad

Byla doplněna možnost odepsání vakcíny ze skladu i v případě, kdy není vytvořen doklad na pojišťovnu nebo je vakcína hrazena pacientem. K tomu slouží nová volba „Odepsat ze skladu“.

Při pořízení nového eOčkování bude ze skladu automaticky odepsána vybraná šarže vakcíny (bez zobrazení okna Výdej skladové položky).

 

Přehled eOčkování

Ambulance > Přehled eOčkování – nový formulář pro přehled vytvořených eOčkování a jejich stavu odeslání. Pomocí filtru si můžete snadno zobrazit jen odeslané eOčkování, neodeslané a případně záznamy s chybou při odesílání. Neodeslaná eOčkování je možné přímo z tohoto formuláře odeslat na SÚKL. 

 

Záznam „cizího“ očkování

V okně pro zápis eOčkování byla doplněna volba "Očkován jinde". Po jejím zaškrtnutí lze daný záznam pouze uložit, nelze jej odeslat ani vykázat pojišťovně.
 

 

 

Více informací : 

blog.cgmsvet.cz/medicus-eockovani/?at=e6496

blog.cgmsvet.cz/medicus-rozsirujeme-funkce-eockovani/

 

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Kanceláře Karviná, Brno

Horká linka - NONSTOP
+420 777 888 477