Přeměna OSVČ na společnosti s.r.o.

Zkušenosti ukazují, že pro nestátní zdravotnická zařízení změna z OSVČ na s.r.o. v České republice, je legislativně značné komplikovaná a časově náročná záležitost.

Naše firma je připravena u založení nové s.r.o. pro nestátní zdravotnické zařízení zařídit kompletní servis, tzv. „ na klíč “ a pro založení nové společnosti s.r.o., vyvinout maximální úsilí, tak aby se vznik nové společnosti obešel bez problémů a trval co nejkratší dobu. Při založení nového s.r.o. právně zastupujeme klienta a tím eliminujeme na minimum jeho přítomnost při jednání s jednotlivými institucemi, notáře, Krajského soudu, včetně zdravotního odboru Krajského úřadu při registraci nově vzniklého nestátního zařízení.            

a  nenechte se odradit Vašim současným účetním, který Vám to bude rozmlouvat !   S vedením účetnictví pro právnickou osobu, by měl totiž více práce !

      Pro tyto případy nabízíme i  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ     našimi kvylifikovanými účetními.

Sjednejte si konzultaci hned teď !

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.  
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace. Je možné realizovat transformaci i bez zastupování  z naší strany formou dodávky vyplněných formulářů,
cena této služby se pohybuje kolem 5000 Kč.Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.   
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace.

 

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.


 Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

 

 

Přeměny právních forem nestátních zdravotnických zařízení

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.  
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace. Je možné realizovat transformaci i bez zastupování  z naší strany formou dodávky vyplněných formulářů,
cena této služby se pohybuje kolem 5000 Kč.

V případě objednávky je v ceně  zácvik jednatele v 1. roce - tel. poradenství.      

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.

 Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

Přeměny právních forem nestátních zdravotnických zařízení

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.  
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace. Je možné realizovat transformaci i bez zastupování  z naší strany formou dodávky vyplněných formulářů,
cena této služby se pohybuje kolem 5000 Kč.

V případě objednávky je v ceně  zácvik jednatele v 1. roce - tel. poradenství.      

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.

 Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

Přeměny právních forem nestátních zdravotnických zařízení

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.  
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace. Je možné realizovat transformaci i bez zastupování  z naší strany formou dodávky vyplněných formulářů,
cena této služby se pohybuje kolem 5000 Kč.

V případě objednávky je v ceně  zácvik jednatele v 1. roce - tel. poradenství.      

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.

 Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

Přeměny právních forem nestátních zdravotnických zařízení

Kromě daňových odlišností přináší společnost s.r.o.

Výhody :  

Omezené ručení - společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu na rozdíl od OSVČ,
které mají neomezené ručení svým majetkem.
Daňové odlišnosti - pojetí odvodů daní je zcela odlišné než u fyzické osoby
Důvěryhodnost - právnická osoba působí profesionálněji.  
Možnost expanze - společnost může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
Delegování - řízení společnosti je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, 
zatímco fyzická osoba je v zásadě vždy jen jedna.  
Budování hodnoty a převoditelnost - hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. 

Mezi nevýhody patří :  
Nutnost vést podvojné účetnictví - nárok na účetní a zvýšenou cenu vedení účetnictví.
Zřizovaní s.r.o. zdravotnického zařízení má zcela jiný průběh než klasické s.r.o. Zbývá tak menší
počet specialistů, kteří do problematiky vidí a dokážou efektivně poradit. Z důvodů primárního
zřízení poskytovatele zdravotních služeb se tak celé zřízení s.r.o. významně prodlužuje.  
Funkce jednatele obnáší i některé byrokratické povinnosti. Proto je nutný v prvním roce nutný
 " zácvik". 
Naše firma Vám může nabídnout službu založení této společnosti.  
 
Zřízení ZZ  obsahuje:  
Kontrola a registrace provozního řádu
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Kontrola a doplnění dokladů vzdělání
Jednání s jednotlivými pojišťovnami    
Veškeré správní poplatky        

Zřízení s.r.o.  
Přípravu potřebné dokumentace  
Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí  
Zápis společnosti do Obchodního rejstříku    
Registrace společnosti na Finanční úřad  
Registrace společnosti k daním   
Veškeré správní poplatky         

Kompletní cena za zřízení se pohybuje od  20 0000 do  45 000 Kč.
Kalkulace je individuální. Je závislá na velikosti zdravotnického zařízení
a individuálních požadavků osobního přístupu v zastupování před úřady a subjekty
transformace. Je možné realizovat transformaci i bez zastupování  z naší strany formou dodávky vyplněných formulářů,
cena této služby se pohybuje kolem 5000 Kč.

V případě objednávky je v ceně  zácvik jednatele v 1. roce - tel. poradenství.      

Některé realizivané převody praxí :

Prodent Plus spol. s r. o.
MUDr. Přibyl Jan s.r.o.
MUDr. Smetanová Helena s.r.o.
UROX CZECH s.r.o.
ORTOPTRAUM s.r.o.
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o.
Milident s.r.o.
MUDr. Piskorz s.r.o.
TOPFEM PLUS s.r.o.
Doktor Klečatský s.r.o.
MUDr. Polách Stomatologie s.r.o.
MUDr. Rafajová Xenie s.r.o.
V&H Flexident s.r.o.
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o.
ADOBABYMED s.r.o.
Hahn-Dent s.r.o.
BOKAMED TZ  s.r.o.
MUDr. Kozáková Marie s.r.o.
Ortodoncie Kyjov s.r.o.
Oční Kyjov s.r.o.
KOZ-MED s.r.o.
KARDIO-TES CZECH s.r.o.
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o.
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o.
Prodol Plus s.r.o
MUDr. Miroslav Štursa s.r.o.
MUDr. Heinz s.r.o.
MUDr. Szeligová Eliška s.r.o.
Dostal dent s.r.o.
PMK-DENT Plus s.r.o.
HKK Neuro Plus s.r.o.
Mařákovi-Dent s.r.o.   
PLICNÍ Skwarlo s.r.o.
INT-AMB Karviná s.r.o.

 Více zde: https://aaamstudio.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/premeny-pravnich-forem-zdravotnickych-zarizeni/

 


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477