08.08.2011 07:48

Modul SKLAD do Medicusu /inventarizace např. očkovacích látek

Úkolem modulu sklad je zajistit průkaznou spotřebu materiálu, vedeného v operativní evidenci zdravotnického zařízení. Skladové položky jednoho typu lze rozlišovat podle výrobní šarže. Je evidována a kontrolována expirace skladové položky (datum ukončení možnosti bezpečného používání léku) a je možno zadat minimální skladovou zásobu.

Sklad rozlišuje položky dodané bez ceny v rámci veřejného zdravotního pojištění a položky s cenou, které byly zakoupeny. Výdej za skladu může být spjat s vykázáním určitého kódu. Cena skladové položky může vstoupit do dokladu nebo do závazu. Modul sklad poskytuje přehledy o pohybech a stavu skladových zásob.

Použití skladu vyhovuje pokynu o zacházení s léčivy v zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.

Příklady použití modulu sklad

1.  Očkování

Definice očkování (Konfigurace, Očkování) může být spojeno s provedením akcí uvedených v připojené Šabloně prací (Konfigurace, Šablony prací).

V případě očkování (Ambulance, Očkování) se provedou akce uvedené v šabloně (vykázání výkonu a léčiv do dokladu pro zdravotní pojišťovny nebo do závazků pacienta, odepsání vakciny ze skladu).

2. Odpis spotřebního materiálu při léčebném výkonu

V případě provádění léčebných výkonů s velkou spotřebou materiálu, je vhodné nadefinovat v Šablonách prací (Konfigurace, Šablony prací) odpis spotřebního materiálu. Tyto šablony lze připnout k Frázím (Konfigurace, Fráze). Při použití frází v ambulantní kartě (Ambulance, Ambulantní karta) se provede odpis spotřebního materiálu.

3. Prodej zboží

Některá zdravotnická zařízení prodávají pacientům zboží (vitaminové přípravky, prostředky dentální hygieny o pod.). Prodej lze vykázat přímo do závazků pacienta (Platby, Závazky pacienta) a vytisknout příjmový pokladní doklad.

Platby mohou být prováděny v různých měnách. S výhodou lze použít vedení hotovosti v pokladnách. Předání směny recepčních lze doplnit uzávěrkou pokladny.

—————

Zpět


Kontakt

Pavel Dibala

Horká linka - 24 hodin
+420 777 888 477